Kategorie
 • Biznes [1]
   - kupi? [0]
   - sp?ki [0]
   - sprzedam [0]
   - wsp?praca [1]
 • Internetowe [0]
   - blogi [0]
   - katalogi stron [0]
   - portale [1]
   - us?ugi [0]
 • Us?ugi [0]
   - biznes [0]
   - budowlane [0]
   - edukacja [0]
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
wpisów: 3

Regulamin

1. Zabrania si? dodawania Og?osze? (zarówno bezp?atne jak i p?atne), które:

- naruszaj? prawo,
- naruszaj? prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
- zawieraj? tre?ci lub zdj?cia o charakterze erotycznym

2. W przypadku stwierdzenia, ?e tre?? Og?oszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, administrator http://katalogseoweb.com.pl/ zastrzega sobie prawo do usuni?cia takiego Og?oszenia bez informowania o tym u?ytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia, ?e Og?oszenie zosta?o zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego tre?ci?,  zastrzega sobie prawo do przesuni?cia og?oszenia do w?a?ciwej kategorii lub do jego usuni?cia bez informowania o tym u?ytkownika.