Kategorie
 • Biznes [1]
   - kupię [0]
   - spółki [0]
   - sprzedam [0]
   - współpraca [1]
 • Internetowe [0]
   - blogi [0]
   - katalogi stron [0]
   - portale [1]
   - usługi [0]
 • Usługi [0]
   - biznes [0]
   - budowlane [0]
   - edukacja [0]
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
wpisĂłw: 3

Regulamin

1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń (zarówno bezpłatne jak i płatne), które:

- naruszają prawo,
- naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
- zawierają treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym

2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, administrator http://katalogseoweb.com.pl/ zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia bez informowania o tym użytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią,  zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia bez informowania o tym użytkownika.